קורין וולק פרץ

סוכנת מכירות  אזור דרום
052-4761186
korin@bfpackaging.com