צחי שטרנברג

סוכן מכירות שטח אזור הצפון
052-4761182
tzachi@bfpackaging.com