חביב ליגד

מנהל תחום מיחזור
052-5531181
haviv@bfpackaging.com